Новини

СЪДЕБНА РЕФОРМА Е ВЪЗМОЖНА. ЗАКРИВАТ СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪД И ПРОКУРАТУРА.

Днес, 14 април 2022 г., в Парламента, на второ четене, се гласува закриването на специализираните съд и прокуратура. След като бе обсъдено и гласувано в парламентарни комисии, решението стана факт благодарение на усърдната работа на правителството и изготвения в последните месеци Законопроект за промяна в съдебната власт. Закриват се Специализираният наказателен съд, Апелативният специализиран наказателен съд и съответните им прокуратури.

 

Предлаганите изменения са ключови за българското правосъдие и представляват първа стъпка в изпълнение на поетите ангажименти от правителството за съдебна реформа.

 

Ако обърнем поглед назад, ще установим, че причините, заради които са създадени Специализираните съд и прокуратура са в абсолютен разрез с постигнатите резултати и настоящата реалност. Възникнало през 2011 г. специализираното наказателно правосъдиеима за основна цел ефективната борба с организираната престъпност. В последствие компетентността на спецправосъдието се разширява до разглеждане на дела, свързани с корупция по високите етажи на властта. В противоречие на поставените цели, специализираните съд и прокуратура не само не показват задоволителни резултати, но и се превръщат едновременно в чадър за недосегаемите и бухалка за неудобните. Примерите за тяхната неефективна работа, както и рисковете, които представлява за обществото, се виждат ясно от доклади на национално и международно ниво. Същите са изложени и вмотивите на законопроекта, внесен в Народното събрание от Министерски съвет.

Защо е необходимо закриване на специализираното наказателно производство?

Защото реално не се бори с организираната престъпност.

Един от основните мотиви, изложени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, гласи, че специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не постигат целите, заложени при създаването им. Анализ на дейността им сочи, че делата по същество, а именно наказателните дела от общ характер, са едва 3 % от всички дела, постъпили в съда. Още през 2016 г. Върховният касационен съд публикува анализ, в който заявява, че тяхната предметна компетентност е „непрецизна и произволна“. Посочва се, че липсва визия за вида специализация и реално съдът не функционира като специализирана структура за борба с организираната престъпност. Поради неизяснеността на предметната компетентност съдът разглежда дела от частноправен характер в досъдебната фаза, от които малка част водят до цялостни наказателни производства. Според доклада едва 10 % от делата в съда са срещу организирани престъпни групи, когато всъщност причината за създаване на специализирано правосъдие е именно разглеждането на такива дела.

Защото липсват наказания, съответстващи на извършените престъпления.

Когато говорим за организирана престъпност и корупция по високите етажи на властта, обществото очаква задълбочено разследване и сериозни последици и наказания. По отношение на наложените наказания обаче, статистиката показва, че през изминалите години преобладава наказанието “лишаване от свобода” до 3 години. Прокуратурата отбелязва, че в много случаи законовите разпоредби са твърде снизходителни, така че извършители на сериозни деяния получават относително леки присъди. Голям брой дела приключват със споразумения, което също води до по-леки присъди.

Защото България остава на последно място в ЕС при борбата с корупцията.

Критичните оценки на Европейските институции констатират, че в България липсват последователни резултати, свързани с присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Европа ни поставя на последно място сред страните-членки, що се отнася до противодействие на корупцията и подчертава, че все още предстои да бъдат постигнати солидни резултати в тази насока.

В заключение следва да се отбележи, че закриването на специализараното наказателно производство е наложително  и с цел гарантиране принципа на независимост на съдебната власт, а което е най-важно – с цел постигане на едно по-справедливо и ефективно правораздаване. „Продължаваме промяната” обеща да се бори с корупцията, с порочните практики и проблемите в правосъдната система. Днешното решение на Народното събрание е доказателство за свършената работа и отговорността към поетия ангажимент. Съдебната реформа е възможна, когато въпреки кризите, критиките, процедурните хватки и препядствия от страна на опозицията, правителството работи за гражданите, защото има за цел да превърне България в една наистина правова държава.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички