Последни новини

Промяна

Нашият път към промяната

Политики

Въвеждане на механизъм за разследване на главния прокурор от български съдия.

Увеличаване на минималната работна заплата на 50% от средната – на 860 лв.

Увеличаване на пенсиите с 20%, за да изпреварват инфлацията.

Нова дефиниция за енергийна бедност и 2 тарифи за ток, газ, вода и парно на база на консумация.

Вдигане на данъчния кредит за младите семейства с деца с 50%.

Кои сме ние

Промяна

Да си довършим работата

Програма!

По-социална България

За последните 12 месеца увеличихме пенсиите с над 50% – повече, отколкото за последните 12 години. Осигурихме от 1 октомври 770 хиляди пенсионери да получат дължимото увеличение на старите си пенсии. Но това е само една необходима първа стъпка за обществото ни. В “Продължаваме Промяната” сме убедени, че българската държавата продължава да е длъжник на гражданите си и все още има много, което трябва да им предостави. Българските пенсионери трябва да живеят достойно и спокойно, трудът на хората трябва да се възнаграждава подобаващо и младите семейства, децата и хората с увреждания трябва да бъдат подкрепяни адекватно. Ще работим за:

 • Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите, сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни;
 • Минимална работна заплата, която достига 50% от средната заплата в страната или 860 лв. за 2023 г.;
 • По-големи данъчни облекчения за млади семейства с деца;
 • Промяна в системата на ТЕЛК, която да гарантира справедлива оценка на нуждите и индивидуална подкрепа за всяко лице с увреждане;
 • Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки при получаване на социални помощи.

Качествено образование за всяко дете и развитие на българската наука

В “Продължаваме Промяната” вярваме, че всички български деца заслужават безплатно и качествено образование. Затова като първи стъпки направихме всички детски градини безплатни, осигурихме над 400 млн. лв. за ремонт и строителство на нови детски градини и училища до 2026 г. и стартирахме програма за безплатни извънкласни дейности за спорт и изкуства. Вярваме, че децата не трябва да плащат за частни уроци, за да постигнат успехи в живота, а българските университети и наука трябва отново да се стремят да бъдат на световно ниво. Ще работим за:

 

 • Финансиране на нови детски градини и ясли и компенсации за родителите, чиито деца не са приети;
 • Безплатни учебници за всички ученици до 12 клас;
 • Училище с по-малко стрес и с индивидуален подход, развиващ потенциала на всяко дете; без зазубряне, с фокус върху развитието на критично мислене и личните таланти;
 • Редовно актуализиране на учителските заплати на ниво от 125% спрямо средната работна заплата, за да имаме мотивирани и можещи учители;
 • Национална система от висши училища, която подготвя мислещи граждани и специалисти на световно ниво;
 • Развитие на българската наука и подкрепа за българските учени.

Съвременно и достъпно здравеопазване

В “Продължаваме Промяната” вярваме, че пациентът трябва да е в центъра на здравната система, а не в нейната периферия. Затова осигурихме рекордно финансиране за доболнична помощ, стартирахме закупуването на медицински хеликоптери и повишихме заплатите на медицинските сестри и лекарите като първи стъпки към по-добро и качествено здравеопазване. Вярваме, че пациентът трябва да получава спешна помощ в рамките на “златния час” във всяка точка на България и да се ползва с качествени здравни грижи и достъпни лекарства. Ще работим за:

 • Намаляване на доплащанията от страна на пациентите;
 • Изграждане на центрове за лечение на инсулт и на система за спешна помощ по въздуха;
 • Редовна и качествена профилактика за ранна диагностика;
 • Допълнително увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти и задържане на кадрите в системата;
 • Справедлива система за финансиране на специализантите и повече места за специализация;
 • Ремонт на съществуващите лечебни заведения с допълнителните средства от спрените кражби в сектора.

Растяща икономика за по-високи доходи

В “Продължаваме промяната” смятаме, че е крайно време да се спре рекетът върху частния бизнес, за да може той да работи спокойно и при равни и честни условия. Само така можем да постигнем висок растеж на българската икономика, а оттам – и на доходите на българите. За първите 6 месеца на 2022 г. България е първа по икономически ръст на индустриалното производство в целия Европейски Съюз и има по-висок растеж от Германия. Вярваме, че България може и трябва да е едно атрактивно място за стартиране на бизнес, за привличане на инвестиции и за създаване на иновации. Ще работим за:

 

 • Честна конкуренция и защитени потребители чрез реално работещи регулатори, с компетентни и независими членове;
 • Държавата да работи за гражданите, а не обратното. Гражданите да не са куриери на държавата;
 • Опростени регулаторни и лицензионни режими за бизнеса. Уведомителен режим, където е възможно и обслужване “на едно гише”;
 • Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила, включително чрез финансиране на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок икономически потенциал;
 • Повече иновации и стартиращи компании за по-висок растеж чрез намаляване на бюрокрацията, предоставяне на повече гъвкавост и ефективен технологичен трансфер;
 • Повече инвестиции чрез изграждане на индустриални паркове с фокус върху регионалното развитие;
 • Подпомагане на модернизацията на българския бизнес чрез финансова подкрепа за енергийна ефективност и дигитализация.

Сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса

В условията на световна енергийна криза, задържахме цената на електроенергията за домакинствата и осигурихме най-големите компенсации за бизнеса в Европа като дял от БВП. В “Продължаваме Промяната” смятаме, че са необходими подобни решителни мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса и за овладяване на ценовия шок от природния газ. Вярваме, че сигурната енергия изисква ударно развитие на собственото производство от различни източници и преки доставки от много и различни производители. В същото време, за да намалим сметките за енергия, е необходимо да се засили значително енергийната ефективност на нашите домове и предприятия. Ще работим за:

 

 • Пряка финансова подкрепа чрез енергийни компенсации за бизнеса и ниска цена на електроенергията и природния газ за потребителите, с фокус върху най-нуждаещите се;
 • Намаляване на сметките чрез саниране на жилищни сгради, по-лесно инсталиране на ВЕИ за собствено ползване и финансиране на енергоспестяващи машини за бизнеса;
 • Гарантиране на енергийната сигурност чрез въвеждане в експлоатация на връзката с Гърция, сътрудничество с всички потенциални доставчици на природен газ за осигуряване на ниска цена и запазване в експлоатация на енергийния комплекс Марица-Изток;
 • Ускорено развитие на собствените енергийни ресурси на България, включително ядрените, водните, слънчевите, вятърните и геотермалните източници.

Развити региони и условия за по-добър живот в цяла България

От “Продължаваме Промяната” сключихме споразумение с Румъния за проект за пет моста над Дунав, стартирахме проектите за тунели под Шипка и Петрохан и за пръв път предложихме начин за прозрачно и справедливо разпределяне на средствата за проекти в полза на всички общини. Вярваме, че промяната трябва да обхване цялата страна – големите градове, но и малките населени места, общинските центрове и селските райони. Само така ще можем да спрем обезлюдяването на цели региони. За целта е необходима не само свързаност и инфраструктура, но и предоставяне на социални услуги и даване на повече “глас” на местно ниво. Ще работим за:

 

 • Градовете и селата на България да бъдат място за пълноценен живот с достъп до чиста вода, добро здравеопазване, адекватни възможности за образование, удобен транспорт и бърз интернет;
 • Регионална свързаност и развита инфраструктура чрез довършване на стратегическите пътни проекти без кражби с чували, развитие на железопътния транспорт и прозрачност и качество при всички обществени поръчки;
 • Ефективно местно самоуправление и разпределяне на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти, така че средствата да достигат до най-много хора , а не до “любими кметове”;

Следващи стъпки в борбата с корупцията

През последните 7 месеца направихме първи стъпки в борбата с корупцията като върнахме контрола на Капитан Андреево на държавата и спряхме вноса на отровни плодове и зеленчуци с канцерогенни пестициди до българската трапеза, закрихме специализираното правосъдие и осигурихме условия за независима работа на европейската прокуратура. Вярваме, че 30 години след началото на прехода е крайно време да спрем да бъдем бедни и крадени, за да може нашите пари да отиват не за лични облаги на политици, а за болници, кувиьози, безопасни пътища, образование и социални услуги. Време е да извървим следващите стъпки, за да възстановим справедливостта за българските граждани и бизнес, да защитим нашите права и свободи, честта и достойнството си. Ще работим за:

 

 • Решителна борба с корупционните модели на прехода чрез прилагане на принципите “нулева толерантност към корупцията” и “никой не е над закона”;
 • Търсене на отговорност от политически личности, участвали в корупция, чрез нова антикорупционна комисия с разследващи функции;
 • Механизъм за разследване на главния прокурор за извършени престъпления и за отстраняването му от длъжност, докато тече разследването;
 • По-бързо и ефективно правосъдие за навременна справедливост за гражданите;
 • Засилено присъствие на полицейски служители, включително в малките населени места, чрез оптимизиране на регионалната структура на МВР;
 • Повишаване на пътната безопасност чрез засилен контрол върху движението по пътищата.

 

Открий ни в твоя регион

Контакти

От мрежата

Промяна

Пишете ни

Промяна