Ти избираш!

Промяна

Първи стъпки

Промяна

Очакваме ви!

Календар

Да си довършим работата

Програма!

По-социална България

За последните 12 месеца увеличихме пенсиите с над 50% – повече, отколкото за последните 12 години. Осигурихме от 1 октомври 770 хиляди пенсионери да получат дължимото увеличение на старите си пенсии. Но това е само една необходима първа стъпка за обществото ни. В “Продължаваме Промяната” сме убедени, че българската държавата продължава да е длъжник на гражданите си и все още има много, което трябва да им предостави. Българските пенсионери трябва да живеят достойно и спокойно, трудът на хората трябва да се възнаграждава подобаващо и младите семейства, децата и хората с увреждания трябва да бъдат подкрепяни адекватно. Ще работим за:

 • Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите, сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни;
 • Минимална работна заплата, която достига 50% от средната заплата в страната или 860 лв. за 2023 г.;
 • По-големи данъчни облекчения за млади семейства с деца;
 • Промяна в системата на ТЕЛК, която да гарантира справедлива оценка на нуждите и индивидуална подкрепа за всяко лице с увреждане;
 • Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки при получаване на социални помощи.

Качествено образование за всяко дете и развитие на българската наука

В “Продължаваме Промяната” вярваме, че всички български деца заслужават безплатно и качествено образование. Затова като първи стъпки направихме всички детски градини безплатни, осигурихме над 400 млн. лв. за ремонт и строителство на нови детски градини и училища до 2026 г. и стартирахме програма за безплатни извънкласни дейности за спорт и изкуства. Вярваме, че децата не трябва да плащат за частни уроци, за да постигнат успехи в живота, а българските университети и наука трябва отново да се стремят да бъдат на световно ниво. Ще работим за:

 

 • Финансиране на нови детски градини и ясли и компенсации за родителите, чиито деца не са приети;
 • Безплатни учебници за всички ученици до 12 клас;
 • Училище с по-малко стрес и с индивидуален подход, развиващ потенциала на всяко дете; без зазубряне, с фокус върху развитието на критично мислене и личните таланти;
 • Редовно актуализиране на учителските заплати на ниво от 125% спрямо средната работна заплата, за да имаме мотивирани и можещи учители;
 • Национална система от висши училища, която подготвя мислещи граждани и специалисти на световно ниво;
 • Развитие на българската наука и подкрепа за българските учени.

Съвременно и достъпно здравеопазване

В “Продължаваме Промяната” вярваме, че пациентът трябва да е в центъра на здравната система, а не в нейната периферия. Затова осигурихме рекордно финансиране за доболнична помощ, стартирахме закупуването на медицински хеликоптери и повишихме заплатите на медицинските сестри и лекарите като първи стъпки към по-добро и качествено здравеопазване. Вярваме, че пациентът трябва да получава спешна помощ в рамките на “златния час” във всяка точка на България и да се ползва с качествени здравни грижи и достъпни лекарства. Ще работим за:

 • Намаляване на доплащанията от страна на пациентите;
 • Изграждане на центрове за лечение на инсулт и на система за спешна помощ по въздуха;
 • Редовна и качествена профилактика за ранна диагностика;
 • Допълнително увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти и задържане на кадрите в системата;
 • Справедлива система за финансиране на специализантите и повече места за специализация;
 • Ремонт на съществуващите лечебни заведения с допълнителните средства от спрените кражби в сектора.

Растяща икономика за по-високи доходи

В “Продължаваме промяната” смятаме, че е крайно време да се спре рекетът върху частния бизнес, за да може той да работи спокойно и при равни и честни условия. Само така можем да постигнем висок растеж на българската икономика, а оттам – и на доходите на българите. За първите 6 месеца на 2022 г. България е първа по икономически ръст на индустриалното производство в целия Европейски Съюз и има по-висок растеж от Германия. Вярваме, че България може и трябва да е едно атрактивно място за стартиране на бизнес, за привличане на инвестиции и за създаване на иновации. Ще работим за:

 

 • Честна конкуренция и защитени потребители чрез реално работещи регулатори, с компетентни и независими членове;
 • Държавата да работи за гражданите, а не обратното. Гражданите да не са куриери на държавата;
 • Опростени регулаторни и лицензионни режими за бизнеса. Уведомителен режим, където е възможно и обслужване “на едно гише”;
 • Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила, включително чрез финансиране на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок икономически потенциал;
 • Повече иновации и стартиращи компании за по-висок растеж чрез намаляване на бюрокрацията, предоставяне на повече гъвкавост и ефективен технологичен трансфер;
 • Повече инвестиции чрез изграждане на индустриални паркове с фокус върху регионалното развитие;
 • Подпомагане на модернизацията на българския бизнес чрез финансова подкрепа за енергийна ефективност и дигитализация.

Сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса

В условията на световна енергийна криза, задържахме цената на електроенергията за домакинствата и осигурихме най-големите компенсации за бизнеса в Европа като дял от БВП. В “Продължаваме Промяната” смятаме, че са необходими подобни решителни мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса и за овладяване на ценовия шок от природния газ. Вярваме, че сигурната енергия изисква ударно развитие на собственото производство от различни източници и преки доставки от много и различни производители. В същото време, за да намалим сметките за енергия, е необходимо да се засили значително енергийната ефективност на нашите домове и предприятия. Ще работим за:

 

 • Пряка финансова подкрепа чрез енергийни компенсации за бизнеса и ниска цена на електроенергията и природния газ за потребителите, с фокус върху най-нуждаещите се;
 • Намаляване на сметките чрез саниране на жилищни сгради, по-лесно инсталиране на ВЕИ за собствено ползване и финансиране на енергоспестяващи машини за бизнеса;
 • Гарантиране на енергийната сигурност чрез въвеждане в експлоатация на връзката с Гърция, сътрудничество с всички потенциални доставчици на природен газ за осигуряване на ниска цена и запазване в експлоатация на енергийния комплекс Марица-Изток;
 • Ускорено развитие на собствените енергийни ресурси на България, включително ядрените, водните, слънчевите, вятърните и геотермалните източници.

Развити региони и условия за по-добър живот в цяла България

От “Продължаваме Промяната” сключихме споразумение с Румъния за проект за пет моста над Дунав, стартирахме проектите за тунели под Шипка и Петрохан и за пръв път предложихме начин за прозрачно и справедливо разпределяне на средствата за проекти в полза на всички общини. Вярваме, че промяната трябва да обхване цялата страна – големите градове, но и малките населени места, общинските центрове и селските райони. Само така ще можем да спрем обезлюдяването на цели региони. За целта е необходима не само свързаност и инфраструктура, но и предоставяне на социални услуги и даване на повече “глас” на местно ниво. Ще работим за:

 

 • Градовете и селата на България да бъдат място за пълноценен живот с достъп до чиста вода, добро здравеопазване, адекватни възможности за образование, удобен транспорт и бърз интернет;
 • Регионална свързаност и развита инфраструктура чрез довършване на стратегическите пътни проекти без кражби с чували, развитие на железопътния транспорт и прозрачност и качество при всички обществени поръчки;
 • Ефективно местно самоуправление и разпределяне на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти, така че средствата да достигат до най-много хора , а не до “любими кметове”;

Следващи стъпки в борбата с корупцията

През последните 7 месеца направихме първи стъпки в борбата с корупцията като върнахме контрола на Капитан Андреево на държавата и спряхме вноса на отровни плодове и зеленчуци с канцерогенни пестициди до българската трапеза, закрихме специализираното правосъдие и осигурихме условия за независима работа на европейската прокуратура. Вярваме, че 30 години след началото на прехода е крайно време да спрем да бъдем бедни и крадени, за да може нашите пари да отиват не за лични облаги на политици, а за болници, кувиьози, безопасни пътища, образование и социални услуги. Време е да извървим следващите стъпки, за да възстановим справедливостта за българските граждани и бизнес, да защитим нашите права и свободи, честта и достойнството си. Ще работим за:

 

 • Решителна борба с корупционните модели на прехода чрез прилагане на принципите “нулева толерантност към корупцията” и “никой не е над закона”;
 • Търсене на отговорност от политически личности, участвали в корупция, чрез нова антикорупционна комисия с разследващи функции;
 • Механизъм за разследване на главния прокурор за извършени престъпления и за отстраняването му от длъжност, докато тече разследването;
 • По-бързо и ефективно правосъдие за навременна справедливост за гражданите;
 • Засилено присъствие на полицейски служители, включително в малките населени места, чрез оптимизиране на регионалната структура на МВР;
 • Повишаване на пътната безопасност чрез засилен контрол върху движението по пътищата.

Последни новини

Промяна

9 въпроса, от които Бойко Борисов избяга като отказа дебат с лидерите на Промяната

Поканихме Борисов на дебат. Той се скри. Ето въпросите, от които избяга...

прочети повече

Кирил Петков пред Дарик: Искаме истински дебат с Борисов

Влизаме в един патов политически риск заради личните страхове и амбиции на един политик от миналото...

прочети повече

Най-бедните населени места са районите на ДПС, a най-богатите българи са лидерите на ДПС

Въпреки че средствата за почистване на коритото са били изразходвани, както виждаме, коритото не е почистено...

прочети повече

Асен Василев в Кюстендил: „От догодина сме заложили почти 1 млрд. лв. повече за земеделците“

Държавата започна да инвестира в производството на плодове и зеленчуци, в малки стопанства, млекопреработване и месопреработване. Тези отрасли не бяха подпомагани, те бяха неглижирани...

прочети повече

Малкият и среден бизнес вече може да получава истинско финансиране

Обърнахме посоката на ББР - от раздаване на милиарди за няколко фирми, близки до предишната власт, сега малкият и среден бизнес в България си има банка...

прочети повече

Всяка страна има право да следва своя собствен път

Войната навлезе в критична и опасна фаза. По-нататъшна ескалация е абсолютно неприемлива и целият свят трябва да се противопостави...

прочети повече

Как 5 млн. лв. евросредства стигнаха неправомерно до адвокатски кантори

Европейската сметна палата е констатирала системна слабост в подхода на генериране на извадките за одит на проекти...

прочети повече

Кирил Петков посети площадката на завода за електромобили в Ловеч

На място той разговаря с представител на Индустриален парк Балкан за напредъка на проекта ...

прочети повече

ЗЛАТНАТА ГРАНИЦА: КАПИТАН АНДРЕЕВО

България, 2022 г. На най-голямата сухопътна граница между Азия и Европейски съюз – ГКПП „Капитан Андреево“, оперира една единствена частна лаборатория за изследване на качеството на храните, които влизат в България и в Европа. ...

прочети повече

Кирил Петков и Асен Василев: За първи път провалените политици от прехода ще бъдат разследвани от прокуратура, която няма да разпъва чадър

Лидерите на «Продължаваме промяната» с разкритие за стара схема на ГЕРБ, която възкръсва в управлението на служебния кабинет чрез назначения....

прочети повече

Ицо Хазарта: “Мафията е болест. Ние трябва да се борим с нея и да я разкараме.”

Допускам, че е ужасяващо, когато си напът да изгубиш привилегиите на властта...

прочети повече

Спряхме частния монопол на границата

Европейската комисия по безопасност на храните DG SANTE го потвърди...

прочети повече

Кои сме ние

Промяна

 

Кандидатите на #Промяната

Промяна

От мрежата

Промяна

Пишете ни

Промяна