Ти избираш!

Промяна

Първи стъпки

Промяна

Пенсионен калкулатор

Промяна

Правителството на ПП осигури повторно повишаване на пенсиите на стотици хиляди българи от 1 октомври.
В нарушение на закона служебното правителство и НОИ не ги уведомиха предварително за размера на повишението. Тук можете сами да изчислите какво ще бъде то:

Пример:
Лице, което се е пенсионирало през 1996 г., с 35 г. осигурителен стаж и индивидуален коефициент от 1,5. Към септември 2022 индивидуалната пенсия на лицето е 480 лв. Изчислява се увеличението след първи октомври, след като се умножи 35 години стаж по 1% (каквато е била тежестта на година стаж преди 2009 г.), индивидуалния коефициент от 1.5 и средния осигурителен доход за 2021 г., който е 1169.25 лв.

35 години х 1% х 1.5 х 1169.25 лв. = 613, 86 лв. или в конкретния случай увеличение със 133.86 лв. По тази методика доходите на над 717 хил. души ще се вдигнат със средно 136 лв.

*Полученият чрез калкулатора размер се сравнява с размера на пенсията за предходния месец септември и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

Да си довършим работата

Програма!

По-социална България

За последните 12 месеца увеличихме пенсиите с над 50% – повече, отколкото за последните 12 години. Осигурихме от 1 октомври 770 хиляди пенсионери да получат дължимото увеличение на старите си пенсии. Но това е само една необходима първа стъпка за обществото ни. В “Продължаваме Промяната” сме убедени, че българската държавата продължава да е длъжник на гражданите си и все още има много, което трябва да им предостави. Българските пенсионери трябва да живеят достойно и спокойно, трудът на хората трябва да се възнаграждава подобаващо и младите семейства, децата и хората с увреждания трябва да бъдат подкрепяни адекватно. Ще работим за:

 • Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите, сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни;
 • Минимална работна заплата, която достига 50% от средната заплата в страната или 860 лв. за 2023 г.;
 • По-големи данъчни облекчения за млади семейства с деца;
 • Промяна в системата на ТЕЛК, която да гарантира справедлива оценка на нуждите и индивидуална подкрепа за всяко лице с увреждане;
 • Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки при получаване на социални помощи.

Качествено образование за всяко дете и развитие на българската наука

В “Продължаваме Промяната” вярваме, че всички български деца заслужават безплатно и качествено образование. Затова като първи стъпки направихме всички детски градини безплатни, осигурихме над 400 млн. лв. за ремонт и строителство на нови детски градини и училища до 2026 г. и стартирахме програма за безплатни извънкласни дейности за спорт и изкуства. Вярваме, че децата не трябва да плащат за частни уроци, за да постигнат успехи в живота, а българските университети и наука трябва отново да се стремят да бъдат на световно ниво. Ще работим за:

 

 • Финансиране на нови детски градини и ясли и компенсации за родителите, чиито деца не са приети;
 • Безплатни учебници за всички ученици до 12 клас;
 • Училище с по-малко стрес и с индивидуален подход, развиващ потенциала на всяко дете; без зазубряне, с фокус върху развитието на критично мислене и личните таланти;
 • Редовно актуализиране на учителските заплати на ниво от 125% спрямо средната работна заплата, за да имаме мотивирани и можещи учители;
 • Национална система от висши училища, която подготвя мислещи граждани и специалисти на световно ниво;
 • Развитие на българската наука и подкрепа за българските учени.

Съвременно и достъпно здравеопазване

В “Продължаваме Промяната” вярваме, че пациентът трябва да е в центъра на здравната система, а не в нейната периферия. Затова осигурихме рекордно финансиране за доболнична помощ, стартирахме закупуването на медицински хеликоптери и повишихме заплатите на медицинските сестри и лекарите като първи стъпки към по-добро и качествено здравеопазване. Вярваме, че пациентът трябва да получава спешна помощ в рамките на “златния час” във всяка точка на България и да се ползва с качествени здравни грижи и достъпни лекарства. Ще работим за:

 • Намаляване на доплащанията от страна на пациентите;
 • Изграждане на центрове за лечение на инсулт и на система за спешна помощ по въздуха;
 • Редовна и качествена профилактика за ранна диагностика;
 • Допълнително увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти и задържане на кадрите в системата;
 • Справедлива система за финансиране на специализантите и повече места за специализация;
 • Ремонт на съществуващите лечебни заведения с допълнителните средства от спрените кражби в сектора.

Растяща икономика за по-високи доходи

В “Продължаваме промяната” смятаме, че е крайно време да се спре рекетът върху частния бизнес, за да може той да работи спокойно и при равни и честни условия. Само така можем да постигнем висок растеж на българската икономика, а оттам – и на доходите на българите. За първите 6 месеца на 2022 г. България е първа по икономически ръст на индустриалното производство в целия Европейски Съюз и има по-висок растеж от Германия. Вярваме, че България може и трябва да е едно атрактивно място за стартиране на бизнес, за привличане на инвестиции и за създаване на иновации. Ще работим за:

 

 • Честна конкуренция и защитени потребители чрез реално работещи регулатори, с компетентни и независими членове;
 • Държавата да работи за гражданите, а не обратното. Гражданите да не са куриери на държавата;
 • Опростени регулаторни и лицензионни режими за бизнеса. Уведомителен режим, където е възможно и обслужване “на едно гише”;
 • Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила, включително чрез финансиране на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок икономически потенциал;
 • Повече иновации и стартиращи компании за по-висок растеж чрез намаляване на бюрокрацията, предоставяне на повече гъвкавост и ефективен технологичен трансфер;
 • Повече инвестиции чрез изграждане на индустриални паркове с фокус върху регионалното развитие;
 • Подпомагане на модернизацията на българския бизнес чрез финансова подкрепа за енергийна ефективност и дигитализация.

Сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса

В условията на световна енергийна криза, задържахме цената на електроенергията за домакинствата и осигурихме най-големите компенсации за бизнеса в Европа като дял от БВП. В “Продължаваме Промяната” смятаме, че са необходими подобни решителни мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса и за овладяване на ценовия шок от природния газ. Вярваме, че сигурната енергия изисква ударно развитие на собственото производство от различни източници и преки доставки от много и различни производители. В същото време, за да намалим сметките за енергия, е необходимо да се засили значително енергийната ефективност на нашите домове и предприятия. Ще работим за:

 

 • Пряка финансова подкрепа чрез енергийни компенсации за бизнеса и ниска цена на електроенергията и природния газ за потребителите, с фокус върху най-нуждаещите се;
 • Намаляване на сметките чрез саниране на жилищни сгради, по-лесно инсталиране на ВЕИ за собствено ползване и финансиране на енергоспестяващи машини за бизнеса;
 • Гарантиране на енергийната сигурност чрез въвеждане в експлоатация на връзката с Гърция, сътрудничество с всички потенциални доставчици на природен газ за осигуряване на ниска цена и запазване в експлоатация на енергийния комплекс Марица-Изток;
 • Ускорено развитие на собствените енергийни ресурси на България, включително ядрените, водните, слънчевите, вятърните и геотермалните източници.

Развити региони и условия за по-добър живот в цяла България

От “Продължаваме Промяната” сключихме споразумение с Румъния за проект за пет моста над Дунав, стартирахме проектите за тунели под Шипка и Петрохан и за пръв път предложихме начин за прозрачно и справедливо разпределяне на средствата за проекти в полза на всички общини. Вярваме, че промяната трябва да обхване цялата страна – големите градове, но и малките населени места, общинските центрове и селските райони. Само така ще можем да спрем обезлюдяването на цели региони. За целта е необходима не само свързаност и инфраструктура, но и предоставяне на социални услуги и даване на повече “глас” на местно ниво. Ще работим за:

 

 • Градовете и селата на България да бъдат място за пълноценен живот с достъп до чиста вода, добро здравеопазване, адекватни възможности за образование, удобен транспорт и бърз интернет;
 • Регионална свързаност и развита инфраструктура чрез довършване на стратегическите пътни проекти без кражби с чували, развитие на железопътния транспорт и прозрачност и качество при всички обществени поръчки;
 • Ефективно местно самоуправление и разпределяне на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти, така че средствата да достигат до най-много хора , а не до “любими кметове”;

Следващи стъпки в борбата с корупцията

През последните 7 месеца направихме първи стъпки в борбата с корупцията като върнахме контрола на Капитан Андреево на държавата и спряхме вноса на отровни плодове и зеленчуци с канцерогенни пестициди до българската трапеза, закрихме специализираното правосъдие и осигурихме условия за независима работа на европейската прокуратура. Вярваме, че 30 години след началото на прехода е крайно време да спрем да бъдем бедни и крадени, за да може нашите пари да отиват не за лични облаги на политици, а за болници, кувиьози, безопасни пътища, образование и социални услуги. Време е да извървим следващите стъпки, за да възстановим справедливостта за българските граждани и бизнес, да защитим нашите права и свободи, честта и достойнството си. Ще работим за:

 

 • Решителна борба с корупционните модели на прехода чрез прилагане на принципите “нулева толерантност към корупцията” и “никой не е над закона”;
 • Търсене на отговорност от политически личности, участвали в корупция, чрез нова антикорупционна комисия с разследващи функции;
 • Механизъм за разследване на главния прокурор за извършени престъпления и за отстраняването му от длъжност, докато тече разследването;
 • По-бързо и ефективно правосъдие за навременна справедливост за гражданите;
 • Засилено присъствие на полицейски служители, включително в малките населени места, чрез оптимизиране на регионалната структура на МВР;
 • Повишаване на пътната безопасност чрез засилен контрол върху движението по пътищата.

Последни новини

Промяна
izbori

Избори 2022: Резултати на живо

Очаквайте тук на живо резултатите в изборния ден....

прочети повече

Защо да избереш номер 9 тази неделя

Ако все още се чудиш - виж 9-те причини да гласуваш за "Продължаваме промяната"...

прочети повече

Кирил Петков и Асен Василев: Историите

Кирил Петков и Асен Василев в един много откровен разговор....

прочети повече

Над 700 000 души ще получат увеличение на пенсиите от 1 октомври

„Продължаваме промяната“ пуска онлайн калкулатор за изчисление на новите пенсии...

прочети повече

Газовата връзка с Гърция тръгва преди началото на отоплителния сезон

От 1 октомври до България ще достига по-евтин азерски газ през интерконектора с Гърция...

прочети повече

България каквато всички ние заслужаваме

Всички българи знаем, че всъщност България е една много хубава страна. Имаме плодородна земя, имаме умни...

прочети повече

Кайт, Корал и още какво?

Вечно усмихнат, баща на три дъщери, учил в България, Канада и Харвард. Откакто е “известен”, Кирил Петков е от онези публични личности, които...

прочети повече

Показахме, че в най-тежките кризи можем да управляваме с мисъл за хората

Цяла Североизточна България е остров, изоставен от държавата. Ще превърнем региона в двигател на икономическия растеж и предпочитано място за инвестиции...

прочети повече

Промяната в Стара Загора

Асен Василев в Стара Загора на тези избори е изключително важно всички да гласуваме...

прочети повече

Продължаваме Промяната в Перник

Водопроводът за аварийно захранване на вода в Перник все още е незаконен и няма разрешително за строеж, въпреки че е построен преди 2 години...

прочети повече

Калина Константинова: Ще се преборим с нея

Безплатните държавни детски градини и ясли и средствата за построяване на нови бяха първата ни стъпка, за да подкрепим младите родители...

прочети повече

Една история за обиколка в страната в непубликувани снимки и истории, през погледа на доброволеца в екипа на ПП Христо Вачев

7 часа сутринта. Александър Невски. Утрото е топло. Автобусът на Промяната е в готовност да тръгне. Започват предизборните срещи на партията в цялата страна....

прочети повече

Кои сме ние

Промяна

 

Кандидатите на #Промяната

Промяна

От мрежата

Промяна

Пишете ни

Промяна