Никола Минчев

Член на изпълнителен съвет

Научи повече

Лена Бориславова

Член на изпълнителен съвет

23 МИР - София, 24 МИР - София

Научи повече

Петър Куленски

Член на изпълнителен съвет

Научи повече

Калина Константинова

Член на изпълнителен съвет

02 МИР - Бургас, 25 МИР - София

Научи повече

Христо Петров

Член на изпълнителен съвет

25 МИР София

Научи повече

Методи Байкушев

Член на изпълнителен съвет

Научи повече

Венеция Нецова-Ангова

Член на изпълнителен съвет

25 МИР - София

Научи повече

Венко Сабрутев

Член на изпълнителен съвет

01 МИР - Благоевград, 23 МИР - София

Научи повече

Даниел Лорер

Член на изпълнителен съвет

03 МИР Варна

Научи повече

За нас