Новини

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

За България настъпи моментът, в който промяната трябва да продължи. Времето на безобразията, беззаконието, кражбите и корупцията ни лишават от справедлив и достоен начин на живот. България е обгърната от несправедливост, срещу която е необходимо да се изправим и преборим, за да постигнем общата мечта, да направим България държавата, с която да се гордеем.

Целим да продължим промяната чрез въвеждане на пълна прозрачност в управлението на държавните средства във всички сектори и на най-добри практики за борба с корупцията, която е пропила държавните структури и представлява основна пречка за подобряване живота на българите.

Ще се борим да разгърнем потенциала на българската икономика чрез правилно и справедливо разходване на публичните средства, чрез привличане на инвестиции с висока добавена стойност, чрез подкрепа за научно-изследователска дейност и иновации в сътрудничество с бизнеса.

 

За да постигнем промяната в България, е необходима справедлива, независима и работеща съдебна система. 

 

Постигането на работеща икономика, борба с корупцията и правилното разходване на бюджетните разходи, неминуемо ще доведе до намаляване на социалните неравенства и ще подобри живота на цялото общество и ще спомогне за по-бърз растеж. Затова сред основните ни приоритети ще бъде приобщаването на всички уязвими групи в образованието и пазара на труда.

Ние, учредителите на политическа партия „Продължаваме Промяната“, осъзнавайки цялата отговорност, която поемаме, утвърждаваме настоящата декларация и  ще се водим от следните принципи и цели:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 • Върховенство на закона
 • Равенство на всички български граждани пред закона;
 • Политически плурализъм и независима съдебна власт;
 • Зачитане на основните права на човека;
 • Възстановяване свободата на словото;
 • Връщане на доверието на гражданите в институциите;

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Нулева толерантност към корупцията;
 • Премахване на ненужните лицензи, регистрации и разрешителни. Създаване на администрация без гишета;
 • Овластяване на независими, компетентни и честни хора в управлението на страната;
 • Спиране течовете на публични средства;
 • Развиване на българската икономика към иновации, технологии, продукти и услуги на бъдещето, създаващи по-добре платени работни места;
 • Осигуряване на достоен живот на българските пенсионери и уязвимите социални групи, за да няма българи под линията на бедност;
 • Изграждане на качествено образование, за да могат всички деца да завършват училище без нужда от частни уроци;
 • Инвестиране в масовия спорт и изкуствата като неразделна част от развитието на ценности у децата и младежите;
 • Създаване на работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна профилактика, приветливи болници и справедливо заплащане на лекари, сестри, санитари;
 • Изграждане на по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната.
 • Преустройване на българската енергетика, за да е независима от чужди енергоизточници. Постигане на баланс между конкурентна икономика и зелената сделка.
 • Възстановяване на българското земеделие за производство на качествени и конкурентни български храни на световния и вътрешния пазар.
 • Запазване на българската природа, извор на здраве и основа за развитието на природосъобразен туризъм.
 • Поощряване създаването на съвременна българска култура, която черпи от нашите корени и съвременно битие, за да разказва нашата история на целия свят през 21-ви век.
 • Отстояване на националния ни интерес в Европейския съюз и НАТО и провеждането на последователна и принципна външна политика.

За постигането на целите си политическа партия „Продължаваме Промяната“ ще използва всички демократични средства и методи.

Вярваме, че можем да променим България чрез създаването на благоприятна среда за развитието на бизнеса, подобряването на образованието, здравеопазването, инфраструктурата и грижата за възрастните хора и уязвимите групи в нашето общество.

Сигурни сме, че моделът на нулева толерантност към корупцията ще доведе до преустановяването на незаконните и неморални практики, прилагани в държавната администрация, което да създаде възможност на малкия и средния бизнес да се развива спокойно и да увеличи потенциала на страната за привличане на високотехнологични инвестиции.

Убедени сме, че при справедливо разпределение на средствата, които ще постъпят в държавната хазна вследствие на икономическия растеж, прилагането на тези политики ще доведе до широк социален просперитет и създаване на възможности за по-добър живот в България.

Обединени сме в един отбор, който притежава необходимите морални ценности и качества за постигане на желания резултат за всички българи.

Искаме да живеем в красива, зелена и спокойна България.

Настоящата учредителна декларация е приета от инициативен комитет на 08.04.2022 г., в съответствие със Закона за политическите партии.

[email protected]

www.promeni.bg.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички