Правителството предприе решителни мерки в борба с корупцията

Основната цел на това правителство е борбата с корупцията, спиране на кражбите и по този начин подобряване на начина на живот на българските граждани и бизнес. 

В тази връзка днес МС приема законопроект за създаване на собствена администрация на Европейската прокуратура в България. С тази стъпка европрокуратурата придобива по-голяма автономност да разследва злоупотреби с евросредства. Към днешна дата българската и европейската прокуратура се помещават в една сграда, и използват един и същ административен капацитет. Спазихме обещанието си към главния европрокурор Лаура Кьовеши и покрихме едно задължително условие да се гарантира независимата работа на европрокурорите.

Предвидена е промяна в Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс, с които изрично се урежда правото на европейските прокурори да искат използване на специални разузнавателни средства (СРС) и да използват събраните чрез тях данни и доказателства по дела от компетентността на Европейската прокуратура.

С оглед на ерозиралата държавна система и неработещата българска прокуратура (и днес ВСС отложи решението за освобождаването на Иван Гешев), правителството взе решение да използва помощта на Базелския институт за добро управление за ускоряване и подобряване на резултатите в борбата с корупцията. 

Базелският институт е независима експертна организация с нестопанска цел, регистрирана като фондация в Швейцария, посветена на работата по целия свят с публични и частни субекти за укрепване на управлението, противодействие на корупцията и свързаните с нея финансови престъпления и за възстановяване на отклонени активи

На среща в МС днес Грета Фенер, изпълнителен директор и премиера Кирил Петков подписаха споразумение за сътрудничество между правителството, и Базелския институт за добро управление, по силата на което ще се работи за:

I. Изграждане на капацитет за подбор на служители на правоприлагащите органи и други разследващи органи; постигане на по-ефективно:

  • Разследване и наказателно преследване на финансови престъпления, свързани с корупция, включително изпиране на пари, престъпления, свързани с организираната престъпност, и престъпления, свързани с околната среда;
  • Проследяване, ограничаване и възстановяване на отклонени активи и други облаги от престъпна дейност; 
  • Изготвяне и прилагане на ефективна законодателна и институционална рамка, свързана с борбата с корупцията и финансовите престъпления;
  • Изготвяне и прилагане на ефективна национална стратегия за борба с корупцията; 

II. Консултантски услуги относно проследяване на съмнителни активи, които биха могли да са резултат от корупция и

III. Извършване на преглед на обхвата с цел установяване на основните пречки в настоящата верига за противодействие на корупцията и предлагане на възможни решения;

Крайната ни цел е ефективна борба и изкореняване на корупцията в България и възстановяване на публични средства, отклонени от страната ни чрез корупция, и свързани с нея финансови престъпления.