#Промяната идва в земеделието

Земеделието е най-традиционният поминък в България, но днес то е непривлекателно, не създава конкурентна стойност и ангажира много малка част от работната сила. В „Продължаваме Промяната“ споделяме възмущението на много българи, че в супермаркетите ядем вносни домати, ябълки и всякакви традиционно български храни, въпреки че в недалечното минало сме изнасяли тези продукти за останалите държави. Защо се получава така и къде са проблемите?

Отрасълът на земеделието се субсидира в целия Европейски съюз, но начинът, по който ние харчим тези субсидии, облагодетелства изключително огромни стопанства, предимно в зърнения сектор. България произвежда годишно стряскащите 5.6 пъти повече жито и зърнени култури, отколкото всички плодове и зеленчуци, като това надскача четирикратно вътрешното потребление, докато продукцията на плодове и зеленчуци не успява да го покрие. Изкривеното разпределение на субсидии се отразява и на също традиционно силния отрасъл на животновъдството – за последните двадесет години над 20% е спадът на броя отглеждани животни в страната, т.е. членството в ЕС не само не е помогнало, но дори е ускорило тенденцията за свиване.

Единствено големите стопанства успяват да модернизират производството си и да ползват съвременни технологии благодарение на субсидиите, докато останалите нямат тази възможност. Закономерно, средната добавена стойност, произвеждана от земеделие в България, е много ниска: почти три пъти по-малко брутна продукция на хектар обработваема земя спрямо средното за ЕС. Освен достъп до субсидии, повечето стопанства и особено малките и семейните такива нямат достъп и до пазар: липсват лаборатории, складове за съхранение и логистика за износ в големите тържища. Всичко това води до трагичен, но предвидим резултат: България е сред страните в Европа с най-бързо обезлюдяващи се селски райони и земеделието е захванато в порочен кръг, от който може да се измъкне единствено с целенасочени усилия.

Как „Продължаваме Промяната“ планира да се справи с тези проблеми в нашата #ПрограмаЗаНулеваКорупция? Първото нещо, което трябва да направим, е да подобрим разпределението на субсидиите. Това означава на първо място да прекратим корупцията в сектора и да разследваме получателите на субсидии за истинска свързаност. Максимална част от субсидията трябва да бъде обвързана с количеството реализирана продукция, което ще позволи по-справедливо разпределение. Подкрепяме малките и семейни стопанства по няколко начина: методическа помощ, обучения и квалификация, достъп до пазар чрез инвестиции в логистика, помощ за изграждане на напоителни системи и оранжерии, и административни възможности за коопериране в базата или в логистиката, за да не се налага изкуствено окрупняване. Искаме да олекотим и цифровизираме администрацията на целия сектор, за да свалим бариерата пред започването и поддържането на стопанство и да ангажираме повече хора в земеделието. Извън стопанствата, България трябва да възстанови и подобри системите си за напояване, които са в лошо състояние и с лошо покритие, а са ключови особено за плодовите насаждения. Ще работим и за повече приложна наука в земеделието, чрез инвестиции за повишаване на ефективност и в малките стопанства, както и достъп до качествени агрономи и препоръки, включително чрез електронна система по американски пример за това къде какво и кога би било най-добре да се произвежда от земята. Ще прекратим и корупцията и злоупотребите в българските гори, като сме безкомпромисни към незаконната сеч. Това позволява по-добри климатични условия и по-разнообразни екосистеми, и запазва традиционното българско богатство.

Една от най-важните ни задачи е да спрем обезлюдяването в селските райони. Това означава повече възможности за лесно стартиране на бизнес и въвличане на работна ръка в малките населени места, но преди всичко адекватен достъп до здравеопазване, образование и детска грижа. Няма никакъв друг начин да задържим младите хора по родните им места. Само така можем да върнем славата на българското земеделие и да сме конкурентоспособни точно там, където винаги сме били добри.

Запознайте с цялата ни програма тук.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички