Продължаваме Промяната учреди първия си регионален клуб в чужбина

Кирил Петков присъства на учредяването на регионалния клуб на ПП „Продължаваме Промяната“ във Виена.