„Продължаваме промяната“ предлага компенсации за високите цени на газа за потребителите

Цените, определени от КЕВР, значително надвишават прогнозните за тримесечието и борсовите цени в Европа

„Продължаваме промяната“ предлага механизъм за компенсиране на битовите клиенти на природен газ. Това се налага заради неуспеха на министерството на енергетиката да продължи политиката за поддържане на цените на природния газ за битовите потребители, по-ниски от средните на европейските енергийни борси, както е видно от последното решение на КЕВР.

Проектът на „Продължаваме промяната“ предвижда Министерският съвет да бъде задължен да въведе механизъм за компенсации на базата на количествата потребен природен газ за съответния месец с фиксирана сума на един MWh. Размерът да се изчислява като 50% от разликата между цена на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първо тримесечие на 2023 г. в размер на 122,58 лв./MWh, като в сумите не е включен ДДС.

Внесеният проект на решение в полза на битовите потребители е в отговор на трудностите, пред които хората са изправени, заради в пъти по-високите сметки за природен газ, оттам и за топлинна енергия. Особено в разгара на зимния сезон. Мярката е в синхрон с европейските мерки в подкрепа на потребителите за справяне с растящите цени, както и с мерките от времето на последното редовно правителство.

В същото време от „Продължаваме промяната“ изразяваме загриженост от решението на председателя на Народното събрание – г-н Вежди Рашидов, да не допусне изслушването на министъра на енергетиката в зала, за което миналата седмица поискахме свикване извънредно заседание за днес /10.01.23г./ заради съмненията, че се прави опит за връщане на доставките на газ от Газпром.

За нас е необяснимо отхвърлянето на искането ни за изслушване на министър Христов, когато то цели изясняване на параметрите, обхвата, условията и целите на 13-годишното газово споразумение с турската компания „Боташ“, сключено от „Булгаргаз“, вместо от системния газов оператор „Булгартрансгаз“, което касае стратегическа за националната ни сигурност област.

Все още очакваме от министър Христов и информация за сключени договори за доставка на природен газ от служебното правителство в периода 02.08.22 – 03.01.22 г. – контрагенти, количества, тръжни процедури и цени.

„Продължаваме промяната“ ще внесе и решение за проучване на възможностите за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй

Партията застава твърдо зад идеята за либерализиране на ядрената енергетика и предлага въвеждане на избор на ядрени мощности на конкурентен принцип, съобразен и със санкциите срещу Русия. „Продължаваме промяната“ се обявява против вземането на решение за конкретен доставчик без анализ на икономическия ефект и съпоставката на условията от различи доставчици.
Затова проекът на решение задължава министерството на енергетиката да възложи на „Българския енергиен холдинг“ да проведе разговори с всички потенциални производители и доставчици на ядрено оборудване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

В срок от четири месеца от приемане на решението, Министерският съвет ще трябва да внесе в Народното събрание предложение за избор на технология и конкретен доставчик.

Ще настояваме Министерският съвет и министерството на енергетиката да възложат на БЕХ да проведе и разговори с производители и доставчици на малки модулни реактори (ММР), като целта е да се проучат всички възможности и да се избере най-конкурентното решение за изграждане на нова енергийна ядрена мощност в България.