„Продължаваме промяната“ внесе законопроект, премахващ данъка върху субсидиите до 100 000 лева за земеделци

Това е важна стъпка в защита на българските фермери

„Продължаваме промяната“ предлага премахване на данъка върху субсидиите до 100 000 лева за земеделците. Това стана с изготвен и внесен законпроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане.

От приемането на България в ЕС и свързаните данъчни реформи, българските фермери настояват да бъде премахнат данъка върху субсидиите. Практиката при част от страните от ЕС е за третирането на субсидиите като необлагаем доход, докато други, както и България досега, приемат субсидиите за част от облагаемите приходи на фермерите.

Българското земеделие страда от тежки структурни дисбаланси, остър недостиг на работна ръка и тесни специалисти, непропорционална концентрация на активи и земя, постоянно намаляване на малките и средните стопани, непривлекателност на отрасъла до степен той да не добавя млади земеделци, отсъствие на автоматизация и цифровизация, отлив на инвестиции, липса на среда за иновации в първичното производство и преработката.

Структурните проблеми се задълбочиха от КОВИД-19 пандемията и войната в Украйна, довели до разрушаване на веригите за доставки, пазарните механизми и продоволствените баланси.

Вземайки под внимание тези проблеми, ПП „Продължаваме промяната“ реши да предложи законопроекта, който ще облекчи българските фермери.
Изразяваме и задоволство от факта, че и други политически сили се обединиха около нуждата от тези промени и активно участваха в дискусиите по изготвянето на законопроекта.