„Продължаваме промяната“ поиска отхвърляне на всички текстове в Изборния кодекс в полза на смесеното гласуване

Вот с хартиена бюлетина – само в специално създадени секции, без обединени протоколи

Парламентарната група на „Продължаваме промяната“ входира няколко групи предложения за изменения в Изборния кодекс между първо и второ четене в Народното събрание. Ако бъдат приети, те ще гарантират правата на гражданите и ще върнат доверието им в изборните резултати.

ПП потвърждава позицията си, че гласуването с машина трябва да се запази изцяло в секциите с повече от 300 избиратели, като първата група предложения предвижда да се отхвърлят всички текстове в полза на смесеното гласуване.

Втората група предложения на ПП е за изменения, които гарантират, че няма да се провежда смесено гласуване. В същото време ще се даде възможност за гласуване с хартиена бюлетина в специално създадени секции във всяко населено място. За да се избегнат допълнителни грешки, гласовете от машинния и хартиения вот няма да бъдат обединявани в общ протокол. Декларациите за гласуване с хартиена бюлетина ще се попълват на място, за да се избегне рискът от предварителни манипулации.
С цел ограничаване на контролирания вот, ПП предлага да се уточнят правилата за гласуване в изборните помещения. Когато се гласува с хартиена бюлетина, законът предвижда това да се случва в съответната кабина. Уточнението, което прави ПП, е, че кабината трябва да гарантира тайната на вота, като в същото време да предотврати потенциална външна намеса в свободната воля на избирателя.

„Продължаваме промяната“ входира и предложения, които не засягат пряко гласуването с хартиена бюлетина, но са насочени към подобряване на изборния процес и гарантиране на честността на вота. Те обхващат регистрацията на кандидатите за народни представители, избирателните списъци, броя на мандатите, преференциалния вот, възнагражденията на членовете на СИК и други.

„Продължаваме промяната“ припомня, че при гласуването с хартиени бюлетини многократно са отчитани високи проценти на сгрешени протоколи, като на отделни места те надхвърлят 90%. На парламентарните избори през март 2017 г., проведени изцяло с хартиени бюлетини, са отчетени 169 009 недействителни бюлетини и над 15 000 преправени протоколи. На парламентарните избори със смесено гласуване през април 2021 г. недействителните бюлетини са 86 527. На парламентарния вот през ноември 2021 г., проведен предимно с машинно гласуване, има едва 11 315 недействителни бюлетини.

ПП отбелязва също, че смесеното гласуване увеличава разходите на държавата за провеждането на вота, затруднява работата на секционните и регионалните избирателни комисии и поражда недоверие у хората в изборния процес в България.