„Продължаваме промяната“: Опитва ли се служебното правителство да върне доставките на газ от Газпром чрез Турция?

„Продължаваме промяната“ внесе искане за извънредно заседание на Народното събрание във вторник от 11 часа с единствена точка – изслушване на министъра на енергетиката. Очакваме коментар от министър Росен Христов във връзка със съмненията, че се прави опит да се върнат доставките на газ от „Газпром“, този път през Турция.

Изразяваме тревога, че договор, който касае стратегическа за националната сигурност област, се сключва непрозрачно и за срок от 13 години. Изслушването цели да изясни параметрите, обхвата, условията и целите на подписаното на 3 януари „Споразумение за достъп до терминали за втечнен природен газ и газопреносната мрежа на Република Турция, сключено между „Булгаргаз“ ЕАД и турския газопреносен оператор – Боташ А.С.“, както и за потенциалното му отражение върху България в условия на нестабилен енергиен пазар в Европа. Оставаме озадачени от факта, че гореспоменатото споразумение е подписано от „Булгаргаз“, а не от системния газов оператор – „Булгартрансгаз“.

Очакваме информация от министър Христов и за сключени договори за доставка на природен газ от служебното правителство в периода 02.08.22 – 03.01.22 г. – контрагетги, количества, тръжни процедури и цени. Остава неизяснен и въпросът какво се е случило с търга за доставки за 2023-а година, след като резултатите се очакваха още през декември миналата година.