Новини

Грижата за българските граждани остава в основата на нашата политика

Електронни досиета и рецепти, повече клинични пътеки, повече средства за медицински дейности, по-високи заплати за лекари и специалисти, край на недостига на направления, повече средства за профилактични прегледи и масирани инвестиции в майчино и детско здраве. Обещахме по-добра грижа за българското население и въпреки кризите работим денонощно да спазим това обещание.

С подписването на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД) започва промяната на здравната система. През 2022 година ще се влеят 604 млн. лв. Повече средства в полза на пациентите и лекарите.

Постигнати приоритети в НРД 2022 са в следните направления:

1. Профилактика и превенция с рекордно увеличение с цел ранна диагностика, намалена хоспитализация и понижаване нивото на смъртност.
Пациентите ще имат 77% повече изследвания. Разширяваме дейностите на профилактичните прегледи и елиминираме хроничният недостиг на направления.

2. Електронното досие и електронната рецепта са факт. От м. август всеки български гражданин ще може да провери резултатите от прегледи, изследвания и предписаните му лекарства електронно.

3. Линейките ще виждат в реално време свободните легла в болниците и няма да обикалят в търсене на места, губейки животоспасяващо време.

4. Детското и майчино здравеопазване получават най-същественото увеличение.

5. Основните заплати на лекари, медицински сестри и санитари се покачват респективно до 2 000 лв., 1 500 лв. и 910 лв.

6. Коригираме неравенството в заплащането на различните медицински специалисти на ниво болница, чрез въвеждане на максимално съотношение 1 към 20 във възнагражденето на различните нива.

7. Стига излишен престой в болницата! Като покачваме стойността на пътеките намаляваме стимулите на свръх хоспитализация и прекомерните медицински дейности.

Министърът на здравеопазването Асена Сербезова заяви пред журналисти, че това е първата крачка към така очакваната реформа в сектора. Промените заложени в НРД 2022 са от ключово значение за преодоляване недостига на кадри в здравната система. Именно нуждата от непрекъснато повишаване стандарта на работещите в здравния сектор, както и подобряване условията на труд са предпоставката за покачествено здравеопазване. Но не само.

Фокусът на заложените промени остава върху българските граждани и здравните специалисти. Ето какво включват заложените промени:

Профилактика и превенция

Неслучайно превенцията е на първо място като добра практика във всички развити страни. Ранната диагностика чрез редовни прегледи е предпоставка за навременно откриване и превенция на животозастрашаващи заболявания. Някои от мерките в тази сфера включват:

  • Повисока и обхватна профилактика за пациентите с рекордно увеличение на финансирането на извън болничната помощ с 26%.
  • Елиминираме хроничният недостиг на направления като увеличаваме броя и вида на изследванията в полза на пациента със 77% с цел превенция, ранна диагностика, намалена хоспитализация и понижаване нивото на предотвратимата смъртност.
  • Разширяваме дейностите, включени в профилактичните прегледи, за да се обхване поголям спектър заболявания и рискови групи чрез бърз, и безплатен достъп до профилактика.
  • Въвеждаме нова клинична пътека: Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19.
  • Въвеждаме 38% средно повишение на доходите на общопрактикуващите лекари и специалистите. Това е предпоставка да се привлекат медицински специалисти и да се подобри възрастовата структура в сектора.

Електронно здравеопазване  

Отне ни 3 месеца да създадем нормативна уредба и технически предпоставки за реализация на електронното здравеопазване в страната. То ще включва:

 • Прозрачност в 2 посоки: проверка на здравното досие от страна на пациента и болничната дейност от страна на здравната каса. 
 • Премахване на опасната практика линейката да обикаля няколко болници, за да установи къде има свободни легла чрез видимост в реално време на свободните легла за прием.
 • Поетапно въвеждане до месец август на електронното здравно досие на пациентите, което ще обхване всички дейности от извънболничната до болничната помощ. 
 • Всеки български гражданин ще може да провери резултатите от прегледите си, медицинските изследвания и предписаните му лекарства чрез електронното си досие, както и да се възползва от електронната рецепта. 
 • От 1 юни се дигитализират документите в извън болничната медицинска помощвсички направления и амбулаторни листа, а от 1 августвсички дейности в болничната медицинска помощ от история на заболяването, през извършени медицински дейности, прегледи и резултати от тях. 

Детско и майчино здравеопазване

За нас е приоритетно повишеното финансиране на клиничните пътеки за детско и майчино здравеопазване. В това включваме акушерство и гинекология, неонатология, детска клинична хематология, педиатрия и детска хирургия.

 • При естествените раждания заплащането се покачва от 1 100 лв на 1 450 лв., а грижите за новороденосредно с 35%.
 • За профилактични прегледи на децата е предвидено увеличение с 55%, а за профилактични прегледи по програмаМайчино здравеопазване” – 42%. 

Увеличение на заплатите на медицинските специалисти и премахване на неравенството в доходите

В болничната помощ се предоставя възможност за 25% повисоко финансиране, което изисква покачване на основните заплати на лекарите, медицинските сестри и санитарите. Основните работни заплати следва да бъдат осигурени в размер не помалък от респективно 2 000 лв., 1 500 лв. и 910 лв., съгласно отрасловият колективен договор в сектор Здравеопазване. За да се осигурят работните заплати НЗОК ще повиши бюджетите на болниците с над 20% спрямо 2021 г. от 1 май 2022 г.

Целта ни е да се осигури справедливо възнаграждение на медицинския персонал и да се намали тежестта на допълнителни възнаграждения, които се разпределят на различен принцип във всяка болница. За да се предотвратят крайните неравенства, поради неправилно разпределение на публични средства, въвеждаме съотношение между минималното и максималното (брутно) трудово възнаграждение на медицинските специалисти в размер от не повече от 1 към 20.

Работим за покачване на основните работни заплати и при  второстепенните разпоредители с бюджетни средства на Министерство на здравеопазването: центрове за спешна помощ, центрове за психично здраве, център за трансфузионна хематология, центрове за кожновенерически заболявания, онкологични центрове и др.

Ефективност, прозрачност и контрол на медицинската дейност

С покачването на цените на болничните услуги започваме да коригираме дисбаланса между остойностяването на различните медицински специалности. Това ще постигнем чрез подобрено финансиране на трайно подценени специалности като акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, детска клинична хематология и онкология, клинична хематология и др.

За първи път ръстът на бюджета в болнична помощ не се базира на ръст на броя хоспитализации, а на ръст на стойността на пътеките и процедурите. Така се намалява стимулирането на свръх хоспитализация и медицински дейности, които се извършват върху пациентите. Това бе и основна споделена цел между Български лекарски съюз и НЗОК. НРД 2022 залага хоспитализации от 1,83 млн. случая спрямо реални хоспитализации от 1,77 млн. през 2021г.

С цел да се повиши качеството на лечението на пациенти спрямо броя хоспитализации Български лекарски съюз и НЗОК създадоха правила за контроли на база добрата медицинската практика, които да намалят отчитането на пътеки с повисок обем и ниво на сложност, поради повисоката им цена, заплатена от НЗОК.

Вижте точния ръст в стойността на услугите в болничната помощ тук

Специалност

Среден ръст на цените

Кардиология

17%

Пневмология и фтизиатрия

37%

Хирургия

24%

Гастроентерология

20%

Нефрология

34%

Нервни болести

35%

Ортопедия и травматология

22%

Акушерство и гинекология

27%

Анестезиология и интензивно лечение

33%

Урология

29%

Физикална и рехабилитационна медицина

23%

Клинична хематология

39%

Лъчелечение

15%

Медицинска онкология

19%

Кардиохирургия

3,2%

Неонатология

35%

Съдова хирургия

25%

Инфекциозни болести

10%

Ушно-носно-гърлени болести

17%

Неврохирургия

15%

Ендокринология и болести на обмяната

26%

Нуклеарна медицина

8%

Очни болести

23%

Ревматология

20%

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

26%

Гръдна хирургия

24%

Лицево-челюстна хирургия

20%

Токсикология

17%

Кожни и венерически болести

23%

Детска клинична хематология и онкология

52%

Педиатрия

37%

Детска хирургия

31%

Клинична имунология

47%

Детска кардиология

40%

Медицинска генетика

50%

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички