ЕК разглежда българското предложение за намаляване на цените на енергоносителите

Европейският съвет ще обсъди българското предложение за обща европейска политика относно цените на горивата. Целта е намаляване цената на газа, което ще допринесе за по-ниски цени на тока, както и ще се отрази върху инфлацията.

Предложенията на българското правителство и премиера Петков са:
Европейската комисия прие да разгледа българските предложения, а страните членки ще ги обсъдят на Европейски съвет в петък в Брюксел:

  • съвместно закупуване на газа от всички 27 страни през един преговорен екип
  • общ механизъм за солидарност, които да компенсира повишаване на цените, в случай че общата договорена цена за газа за цялата европейска общност надвиши определен праг
  • координирано намаляване на акциза за горивата на ниво ЕС
  • засилен диалог с доставчиците на втечнен газ и запълване на 90% на газохранилищата от всички страни в ЕС