Безпрецедентни инвестиции от ЕС и пътна карта за присъединяване към ОИСР

Днес правителството ни договори 11 млрд. евро европейско финансиране за периода 2021-2027 г., а Организацията за икономическо сътрудничество и развитие даде официално начало на разговорите за присъединяване на България.

На съвместната пресконференция днес еврокомисарят Елиза Ферейрав и премиерът Кирил Петков финализираха Споразумението за партньорство за бъдещи инвестиции по линия на политиката на сближаване. То възлизат на 11 млрд. евро европейско финансиране за България за програмния период 2021-2027 г.

Акцент беше поставен и върху трите ключови приоритетни области, към които ще бъдат насочени европейските инвестиции в България през следващите 7 години:
– Модернизация и цифровизация;
– Зелен преход;
– Териториална справедливост за намаляване на регионалните различия в България.

Комисар Ферейра подчерта, че като приоритет трябва да бъде прието и изграждането на административен капацитет и доброто финансово управление на това безпрецедентно ниво на инвестиции, с нулева толерантност към измамите и корупцията.

Това за пореден път доказа, че когато България работи в посока нулева корупция възможностите пред страната ни са значителни.

В същия ден, ОИСР одобри Пътна карта с параметрите, етапите и условията на присъединителния процес.

България ще положи усилия да приключи успешно разговорите за членство в максимално кратък срок, като присъединителният процес ще ускори важни национални реформи за по-добро управление, добави заместник-министър Петрова. Страната ни ще има възможност да направи оценка на съответствието на законодателството и политиките си с най-добрите практики и стандарти в ОИСР и в сътрудничество със Секретариата и държавите членки да изработи начини за тяхното усъвършенстване.

Присъединяването към ОИСР е основен външнополитически приоритет и ще донесе редица ползи. Организацията е своеобразен клуб на най-добрите практики и най-добрите политики. Мотото на ОИСР е „По-добри политики за по-добър живот“, а основната цел – постигането на по-висок жизнен стандарт за всички граждани. Членството ще повиши доверието в икономическата система на страната ни, ще привлече инвестиции и ще подобри условията за бизнеса. Това, от своя страна, ще доведе до повече възможности и повече работни места.

Високите стандарти на ОИСР ще подпомогнат ефективното управление, устойчивия икономически растеж, усилията за чиста околна среда и намаляването на неравенствата. Организацията е разработила инструменти във важни за България области като образованието, младежите, пазара на труда и високите технологии. Подробните статистически данни на ОИСР ще улеснят изготвянето на политики. Очаква се присъединителният процес да укрепи доверието в институциите, които да служат на гражданите в духа на почтеността, прозрачността и отчетността.

С присъединяването си към ОИСР, България ще получи възможност да участва активно и да има право на глас в търсенето на решения на актуални глобални предизвикателства. Членството ще даде възможност да се сравняваме и съизмерваме с останалите държави членки, да се учим от техния опит и практики.

В българската делегация за министерската среща на Съвета на ОИСР участваха Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи и Ивайло Яйджиев, заместник-министър на финансите.