Новини

Растящи доходи, намаляване на административната тежест за бизнеса, финансова подкрепа за предприятията

Утвърждаване на европейския икономически модел, при който доходите растат, а неравенството намалява – вместо модела “постна пица с бухалки за бизнеса”.
Това е визията на ПП-ДБ за икономически растеж. За нейното реализиране е нужно огромното мнозинство за нормална европейска България да излезе да гласува на 9 юни.

Европейска икономика за европейски доходи означава разпределяне на данъците към по-голямата част от населението под формата на заплати, пенсии, средства за образование, здравеопазване и публична инфраструктура – прозрачно и предвидимо. От ПП-ДБ поемат ангажимент да не се вдигат данъците и да се осигурят условия за нормален бизнес чрез ефективно правораздаване и независими регулатори, които защитават конкуренцията и потребителите. Подкрепата за българските предприятия ще стане чрез програма за финансиране на машини и оборудване в рамките на допустимите държавни помощи.

Други мерки в икономическата програма на коалицията са: решаване на проблема с недостига на работна сила с развитие и популяризиране на професионалното образование и обучение, програми за квалификация, привличане на специалисти; решение за приемане на България в сухопътен Шенген и еврозоната и улесняване на търговията и туризма в рамките на ЕС още тази година; ускоряване на процеса по издаване на визи и за сезонна работа и подпомагане привличането на кадри от чужбина за туристическия сектор; ефективно и опростено административно обслужване за облекчаване на административната тежест за бизнеса.

Развити региони и условия за по-добър живот във всяко кътче на България
Ще бъде продължена политиката на ПП-ДБ за насърчаване на ефективното местно самоуправление и прозрачно разпределение на парите за общински проекти – така че средствата да достигат до най-много хора, независимо кой кмет е на власт. Предвижда се и подкрепа за туризма като стратегически сектор за развитие на регионите. Заложено е и подобряване на свързаността и инфраструктурата чрез довършване на стратегическите пътни и железопътни проекти – без кражби с чували и чанти, с прозрачност и ефективност при всички обществени поръчки.

Ефективно и прозрачно управление
Програмата на ПП-ДБ разписва мерки за осигуряване на по-бързи и по-лесни услуги за бизнеса и гражданите – на едно гише и с приоритет върху най-важните задачи – поне 70% намаляване на административната тежест. Това ще стане с дигитализиране на услугите, премахване на изискването за печати и документи на хартия, дигитализация на всички оставащи хартиени регистри чрез централизирана система.
Предвижда се опростяване на лицензионния, разрешителен и регистрационен режими за бизнеса и по-широко въвеждане на уведомителен режим, реално електронно управление, което да гарантира удобство за гражданите, сигурност на данните и оптимизация на процесите, както и стартиране на проект за пилотно дистанционно гласуване.

Намаляване на неравенствата и стимулиране на неактивните хора да работят
Акцент е поставен и върху политиката за намаляване на неравенствата в диалог с бизнеса и синдикатите и постигане на минимална работна заплата, която достига 50% от средната брутна заплата в страната.
Максималният месечен размер на необлагаемите вноски, които могат да бъдат инвестирани в третия стълб от страна на работодател, ще се увеличи от 60 на 120 лева.
Специален фокус е изведен върху включването на неактивни и безработни лица и младежи под 30 г. чрез таргетирани програми за включване в заетост или обучение, финансиране на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок икономически потенциал, както и мерки за качествено подобряване на живота на хората с увреждания.

Справедливост, честни конкурси, без институции-бухалки
Акцент в програмата на ПП-ДБ е продължаване на съдебната реформа и попълването на институциите на съдебната власт с независими и компетентни професионалисти, както и приемане на новия Закон за съдебната власт с гаранции за независимост на съда и отчетност на прокуратурата. Планът на ПП-ДБ е приоритетно да се попълни съставът на Комисията за противодействие на корупцията с политически неутрални членове, избрани по правила, одобрени от Европейската комисия, както и да се въведе практика за максимална публичност и проверка на интегритета при избор на ръководствата на регулаторите.

Сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса
ПП-ДБ планират да продължат политиката за осигуряване на независимостта, сигурността и предвидимостта на българската енергетика и подобряване на гъвкавостта на енергийната система. Планирано е да се засили и регионалното сътрудничество със съседните държави-членки от Европейския съюз и Енергийната общност за регионално сътрудничество, както и да се създаде рамка за сътрудничество с други държави-членки до 2025 г.

Устойчиво земеделие за качествена българска храна
Политика за справедливо разпределение на субсидиите за сектора от националния бюджет и европроектите с увеличаване на субсидиите за малки и средни земеделски производители е предвидена в управленската програма на ПП-ДБ. Плановете им включват и подпомагане на българските земеделци да се кооперират, организиране на събирателни тържища и фермерски пазари, както и категорична заявка за прекратяване на злоупотребите и източването на евросредства за земеделие.

От ПП-ДБ са категорични, че програмата може да се реализира само ако бъдат гарантирани справедливи, прозрачни и стабилни държавни финанси. Предвижда се целенасочена политика се предвижда за запазване на дефицит до 3% и на настоящите данъчни ставки, включително плоския данък, както и за присъединяване към еврозоната в кратки срокове, чрез активни и последователни действия. Акцент е поставен и върху въвеждане на механизми за увеличаване нивото на собствените приходи на общините и за повишаване на финансова независимост на населените места.

Предвидено е намаляване на административната тежест и опростяване на процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия; надграждане на онлайн системата за обществено проследяване на състоянието на държавните финанси и изпълнението на държавния бюджет; ефективно използване на националните и европейски инвестиции; засилен контрол върху обществените поръчки и държавните разходи.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички