Продължаваме Промяната разширява ръководните органи на партията

Продължаваме Променята вписа нови членове в управителните си органи. След проведено Общо събрание, партията разшири съставите на националения и изпълнителния съвет.

За нов член на Изпълнителния съвет е избран Христо Петров.
Към Националния съвет се присъединяват: Десислава Рангелова, Андрей Цеков, Христо Даскалов, Богомил Коцев, Васил Пандов, Ивайло Стайков, Кирил Симеонов, Красимира Величкова и Николай Сайков.

Разширяването на състава на управителните органи на Продължаваме Промяната е част от мащабната визия за развитие на партията и е поредната стъпка от последователните действия в подкрепа на регионалните структури и организационния капацитет.

Имаме амбициозни планове за развитие и няма да се откажем, докато добрите сили в обществето не вземат превес!