Подаваме сигнал в ГДБОП за възпрепятстване на дейността на Агенция Митници

Обстоятелства настъпват след решение на Общинския свет в Свиленград с председател Георги Еленков – активист на ГЕРБ и адвокат на Евролаб 2011

„Продължаваме промяната“ подава сигнал в ГДБОП за защита на държавния интерес на територията на община Свиленград, където след решение на Общинския съвет в края на 2022 г. се възпрепятства дейността на държавния орган Агенция Митници.

На 22.12.2022 г. Общинският съвет на гр. Свиленград, под председателството на Георги Еленков, който е местен активист на ГЕРБ и адвокат на фирмата Евролаб 2011, взема решение No 1119/22.12.2022, с което въвежда седем ограничения в начина на експлоатация на уличната мрежа на кв. „Капитан Петко Войвода“.

Посочените ограничения не позволяват на превозни средства с тегло над 3.5 тона да достигат до терминалите на Агенция Митници, които се намират в югозападния край на квартала. С това напълно възпрепятстват държавните органи, които са на подчинение на Министерство на финансите, да осъществяват своите функции по митнически контрол.

„Продължаваме промяната“ изразява съмнения, че с взетото решение не само се възпрепятства дейността на Агенция Митници, а се цели принудително преместване на задачите на Агенцията в частен имот на Размиг Керопе Чакърян, свързан с други дейности на ГКПП „Капитан Андреево“.

Това се случва въпреки че сградата и терминалите за изпълнение на дейността на Агенция Митници са въведени в експлоатация в съответствие с актове на Общинския съвет. Улицата към тях е ремонтирана с целеви ресурс на Министерство на финансите, а самата сграда е финансирана от Европейския съюз. Материалната база е модерна и е създадена специално за обработка на камиони.

Забраната за преминаване на превозни средства с тегло над 3.5 тона е противозаконна, защото възпрепятства държавата в нейните усилия да изпълнява важни административни функции.

В нито един момент председателят на Общинския съвет не е потърсил координация или съгласуване с Министерство на вътрешните работи или Министерство на финансите в лицето на Агенция „Митници“.

Гореизложените мотиви будят опасения дали Общинският съвет в Свиленград защитава интересите на обществото и държавата или под ръководството на председателя г-н Еленков работи в полза облагодетелстване на частни лица.