Направихме детските градини безплатни за всички

Oтпадане на таксите за държавни детски градини и ясли е факт от 1 април тази година. Родителите, чиито деца посещават държавните заведения, са напълно освободени от заплащането на такси. Промяната облагодетелства всички родители и облекчава семейния бюджет. По този начин задължителното предучилищно образование става достъпно и за семействата в неравностойно положение. Това дава допълнителен стимул децата им да посещават детските заведения от най-ранна възраст.

Инвестирахме общо 106,8 милиона лева и вече 214 847 деца в цялата страна ходят безплатно на детска градина и ясла. Освен финансово подпомагане, грижата за децата представлява и подсигуряването на качествена храна. В тази връзка народните представители на Промяната гласуваха 16 млн. лева допълнителни средства за набавянето на по-здравословна храна за децата както в предучилищна възраст, така и за учениците от 1-ви до 4-ти клас.

Отпускането на допълнителни средства за изхранване и образование на децата стана възможно благодарение на бюджета, изготвен от бившия министър на финансите – Асен Василев. В него са предвидени и 70 млн. лева за ремонт и изграждане на детски градини в цялата страна, като отпуснатите средства са вече предоставени на общините.

Основен приоритет на „Продължаваме промяната” е решаване на проблема с недостига на места в детски ясли и градини. Тъй като за изграждането на нови детски заведения е необходимо време, правителството на Промяната предвиди допълнителни компенсации за родителите, чиито деца не са приети в безплатно детско заведение. Размерът на тези компенсации възлиза на 13 млн. лева, като средствата се предоставят на родителите за направените разходи по отглеждане и обучение на децата им. Право върху компенсациите имат родители на деца от тригодишна възраст до 1-ви клас.

Това са първите ни стъпки към България, в която корупцията намалява, а населението се увеличава.