ПО ИНИЦИАТИВА НА ПП: НОВО ЗВЕНО В МВР ЩЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ОКОЛНАТА СРЕДА

„Престъпления против околната средa и дивата природа“ се нарича новият оперативно-издирвателен сектор към отдел „Икономическа полиция“ в МВР. Създаването на това специализирано звено увенча с успех усилията на правителството „Петков“ да институционализира превенцията и преследването на престъпленията срещу природата и животните.

Първите стъпки в тази посока бяха направени през юни 2022 г., когато министърът на вътрешните работи Бойко Рашков сформира междуведомствена работна група с  експерти от няколко министерства – на вътрешните работи, на околната среда и водите и на земеделието. Тя разработи структурата на бъдещото специализирано звено и предложи механизъм за взаимодействие между компетентните институции. Сега самостоятелният сектор за борба срещу престъпленията против околната среда вече е факт.

Работната група предложи също проекти на споразумение и мехaнизъм за взаимодействие между трите министерства, които се очаква да бъдат утвърдени  от тримата министри.