Към момента Продължаваме Промяната не е член на европейска структура

Продължаваме Промяната разшири политическото си присъствие в страната и като партия, която държи на мисията България да заеме водещо място в ЕС, сме в постоянен контакт с потенциални европейски партньори.
Към момента Продължаваме Промяната не е член на европейска структура и когато настъпи промяна в това отношение, ще бъде официално обявена.
Подобно решение ще бъде взето от Националния съвет на Продължаваме Промяната, като за момента такова няма.