Изворът на белоногата е национална ценност и трябва да бъде реставрирана

“Изворът на белоногата” е национална ценност и трябва да бъде реставрирана.

Ние работим в тази насока, първи стъпки бяха направени с това, че този тип документни безумия, които не се случват само тук, са изчистени в конкретния случай.

Имаше документни безумия и за дървото, което е зад нас, то е на 250 години, 150 години от написването на поемата

Просто това са години, години, години затлачване и занемаряване, които няма как с магическа пръчка да се решат за няколко месеца.

Но при една методична работа наистина може държавата ни да светне и да стане красива и такава, в каквато искаме да живеем.