Новини

Доклад на ЕК: България не налага наказания за корупция по високите етажи на властта

България няма ефективна наказателна реакция срещу корупционни престъпления, в които са замесени висши държавни служители. Това е един от основните изводи в доклада, внесен в Европейската комисия от Групата на страните срещу корупцията (GRECO).
GRECO е антикорупционен наблюдател, който следи дали законодателството на държавите членки съответства на антикорупционните инструменти на Съвета на Европа. България е член на GRECO от 1991 г. и е била разглеждана четири пъти – през 2001 г., 2004 г., 2009 г. и 2014 г.
В широкообхватен документ, приет на 92-рата пленарна сесия на Съвета в края на 2022 г., се посочва, че висшите държавни служители в страната не са обхванати от адекватна система за почтеност. За тях не съществува етичен кодекс, не се повишава осведомеността по въпросите на почтеността и няма механизъм за поверителни консултации по етични въпроси. Освен това GRECO призовава за по-голяма прозрачност по отношение на условията на труд на държавните служители, включително тяхното възнаграждение и възможни допълнителни дейности.
Липсват също така правила и прозрачност по отношение на взаимодействието с лобисти, които се опитват да повлияят на правителствената политика; GRECO също така изразява загриженост, че декларациите за интереси и имущество на високопоставени служители не се проверяват ефективно. Според групата наказателният процес в България трябва да бъде подобрен, включително чрез премахване на процесуалните пречки пред разследванията и осигуряване на подходящи санкции.

В доклада на GRECO се отбелязва, че липсата на осъдителни присъди за корупция на високопоставени служители не е свързана със закриването на специализираните съдилища и специализираните прокуратури, както винаги е твърдял главният прокурор Иван Гешев.

Според впечатленията на Съвета на Европа, причината за това “изглежда се крие не толкова в структурата на различните прокуратури, а по-скоро в прекалено трудните предварителни условия, които прокуратурата налага на разследващите органи, и в липсата на решимост от тяхна страна да провеждат пълни разследвания и да внасят дела в съда”. Отбелязано е също, че “в прокуратурите и техните вътрешни кръгове съществува неправомерно влияние”.
В някои случаи наказателно разследване не е било проведено, след като са били събрани доказателства по време на разследване на корупция. Често това ставаше по “формални причини”. Налице са и доказателства за несъбиране на доказателства.

В доклада се споменава и за реформа на антикорупционната комисия КПКОНПИ по времето на кабинета “Петков”; в доклада се посочва, че КПКОНПИ проверява имуществото, декларирано от хората на високи постове, но тази проверка често е формална.

Докладът показва, че политиците от върховете на властта често остават извън правилата. Етичните кодекси не се прилагат за тях, декларациите им за имущество се проверяват само по документи, съдържащи се в достъпни бази данни, GRECO отбелязва липсата на правила за работа с лобисти и други страни, които влияят на правителствената политика, както и липсата на прозрачност относно хората, които съветват държавния елит, и тяхната отчетност. Експертите посочват, че липсва система за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок риск от корупция; висшите длъжности са изключени от кодекса за поведение на централните министерства, приет през 2020 г.
„Като се има предвид мащабът на проблема с корупцията в България и необходимостта от повишаване на прозрачността и отчетността в централната власт, липсата на задължителни правила за поведение за лицата, заемащи висши публични длъжности, е сериозен недостатък, който трябва да бъде преодолян приоритетно”, се препоръчва в документа.

Отбелязва се, че журналистите, които съобщават за корупция и организирана престъпност, често са подложени на негативно възбуждане, сплашване и физическо нападение; според GRECO “властите не са реагирали по подходящ правен и политически начин”.

Подчертава се също така, че според екипа на Съвета на Европа “мащабът на проблема с корупцията в България не се отразява адекватно от медиите”. Според GRECO политическата принадлежност на Съвета за електронни медии (СЕМ) е проблематична, тъй като влияе отрицателно върху редакционната независимост на обществените медии. Независимостта на частните медии е застрашена заради интересите на техните собственици”, се казва още в доклада.

Вижте целия доклад тук : https://rm.coe.int/-/1680a9cab6

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички