Кандидати

Милена Райкова

преференция 125

Милена Райкова е магистър по икономика и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт счетоводители, притежава богат професионален опит както в частния, така и в публичния сектор. Над десет години ръководи екипи за финансови одити и консултантски ангажименти в големи международни одиторски дружества. Специализира независим одит в практиката в САЩ, лектор е по международни одиторски стандарти. Била е главен финансов директор в международни застрахователни компании. В публичния сектор работи на експертни длъжности в АДФИ, БНТ и Сметната палата, като две години е съветник на председателя на Сметната палата.
От август 2023 до април 2024 година е заместник министър на финансите с отговорности за обществените поръчки (АОП), методология на вътрешния контрол и одит, финансовите инспекции (АДФИ) и одита на средствата от Европейския съюз (ИА ОСЕС). Активно участва в подготовката на промените в Закона за обществените поръчки и създаването и работата на Експертния консултативен съвет към министъра на финансите. Член е на Националния съвет по антикорупционни политики и контактно лице за съвместни проекти с Базелския институт за добро управление, Прозрачност без граници и Световната банка.
Милена е любител на планините и зимните спортове, активен пътешественик с интерес към непопулярни дестинации и култури.
Личната й кауза е да демонстрира друг стил на етично поведение, което да върне доверието на младите хора в България, че в парламента работят и честни граждани, с успешен професионален опит и висок морал. Ще продължи да се бори за законност, прозрачност и почтеност при разходването на парите на гражданите по най-добрите европейски и световни стандарти.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички