Нашият път към промяната

Промяна

Нулева корупция.

Спираме течовете на публични средства.

Овластяваме независими, компетентни и честни хора в управлението.

Работим за бързо, ефективно и справедливо правораздаване.

Не променяме данъците, но ги събираме.

Премахваме ненужните лицензи, регистрации и разрешителни. Искаме администрация без гишета.

Развиваме българската икономика към иновации, технологии, продукти и услуги на бъдещето, създаващи по-добре платени работни места.

Осигуряваме достоен живот на българските пенсионери и уязвимите социални групи, за да няма българи под линията на бедността.

Градим качествено образование, за да могат всички деца да завършват училище без нужда от частни уроци.

Инвестираме в масовия спорт и изкуствата като неразделна част от развитието на ценности у децата.

Създаваме работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна профилактика, приветливи болници и справедливо заплащане на лекари, сестри, санитари.

Изграждаме по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната.

Преустройваме българска енергетика, за да е независима от чужди енергоизточници. Търсим баланс между конкурентна икономика и зелената сделка.

Възстановяваме българското земеделие, за качествени и конкурентни български храни на световния пазар.

Пазим българската природа, извор на здраве и основа за развитието на природосъобразен туризъм.

Отстояваме националния ни интерес в Европейския съюз и НАТО.

Поощряваме създаването на съвременна българска култура, която черпи от нашите корени и съвременно битие, за да разказва нашата история на целия свят през 21 век.