Поредно чуждестранно отличие за научния принос на акад. Николай Денков

Акад. Николай Денков е най-добрият български учен в сферата на химията за 2023 г. Той води класацията за България на изследователския портал Research.com, публикувана вчера. Там срещу неговото име са отбелязани 173 публикации, почти 15 000 цитирания в научни разработки по целия свят и D -индекс 66. D-индексът използва комбинация от общия брой публикации и цитирания и отразява едновременно продуктивността и влиянието на научните постижения на конкретния учен в съответната дисциплина.

Порталът Research.com следи напредъка и постиженията в 24 основни научни сфери в световен мащаб. Класацията на най-добрите учени води началото си от 2014 г. и се публикува всяка година за десетки държави и на международно равнище. В рейтингите учените се подреждат по специална методика, която отчита техния принос в дадената област, техните награди и постижения.

Николай Денков е редовен член на европейската научна академия Academia Europaea от 2019 г., академик на БАН от 2021 г., професор и доктор на науките по физикохимия. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали” във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Акад. Денков е в първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята сфера. За своите научни постижения той е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор” на МОН.