Новини

Финансови нарушения и противозаконни строителни дейности след проверка на договори на АПИ

Комисия към министерство на финансите и МРРБ разгледа 34 договора на АПИ и разкри редица нарушения.

Асен Василев: „Установихме прикрито строителство на пътища за 2,5 млрд. лева”

Работна група на министерствo на финансите и министерство на регионалното развитие и благоустройство извърши проверка и установи редица нарушения при възлагането и изпълнението на договори на Агенция „Пътна инфраструктура”. За периода 2018 – 2021 г. комисията е установила прикрито строителство на обща стойност 2.5 млрд лева за текущи ремонти и поддръжка на пътища (ТРП). От проверката става ясно, че възлагания са се извършвали без обществени поръчки, без одобрени проекти и без да бъдат осъществени контрол и надзор на изпълнението чрез предоставяне на отчети и протоколи.

Едно от нарушенията на Агенция „Пътна инфраструктура” е свързано с това, че по ТРП не могат да се възлагат строителни, а само ремонтни дейности. През обследвания период от 4 години са извършени множество допълнителни строителни дейности, които по принцип не се изпълняват по ТРП. Причината вероятно се крие във факта, че при ремонтните дейности по ТРП не се изисква надзор, същите не преминават през комисия за приемане и разрешаване на ползването. По своята същност ТРП обхваща само дейности, които целят отстраняване на единични повреди по пътя, осигуряване на проходимост при зимни условия, както и предотвратяване на последствията от аварийни ситуации, каквито са срутвания, лавини или тежки ПТП-та. По ТРП не се възлага ново строителство, основен ремонт, или дори реконструкция и инвестиционно проектиране. Точно това обаче се е случвало в периода 2018 -2021 г. Анализирайки цифрите от презентацията, изготвена въз основа на проведената проверка, се установява, че от общо разходвани близо 3 милиарда и половина – средствата, отделени за основни ремонти и реконструкция, представляват около 2 милиарда и половина.

Близо 80 % от допълнителните задания касаят инвестиционно проектиране, основен ремонт и реконструкция на републикански пътища – задания, които по принцип не се изпълняват по ТРП и за които е необходимо изпълнението на редица условия. За да бъдат възложени подобни поръчки, е необходимо одобрението на инвестиционни проекти, разрешителни за строеж, провеждането на строителен надзор. Проекти от този тип са свързани и с предоставянето на гаранционна отговорност, която изпълнителните са длъжни да предоставят. Нито едно от тези условя не е налице при изпълнението на допълнителните задания по ТРП. Нещо повече, както посочва заместник-министърът на финансите Андрей Цеков, възложените дейности са в нарушение на три закона: Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията и Закона за пътищата. От гореизложеното става ясно, че нарушенията са незаконосъобразни и са против принципите на доброто финансово управление.

Друга порочна практика, която установява работната група от двете министерства, е фактът, че договорите за проектиране се сключват след тези за строителство. От таблицата по-долу се вижда, че вместо проектирането да предхожда строителството, което е естествената поредност в изпълнението на заданията, всъщност изпълнението се възлага преди или по едно и също време с възлагането на изработката на самия прокет. Така например строителството на ремонт на път в Смолянска област е възложено през август месец 2020 г., докато проектирането на същия е възложено за ноември същата година.

таблица от стр. 8 от презентацията

Основен проблем, свързан с непрозрачното управление на проектите по ТРП, представляват завишените цени и несъразмерно разходваните средства в различни региони на странта. „Цените в заданията и количествените сметки са абсолютна фантастика.” – отбелязва министърът на финансите Асен Василев. „Всичко е нагласено така, че да бъдат удовлетворени определени интереси”, добавя той. Едни и същи ремонти в отделни части на България са изпълнявани на съвсем различна стойност. Така например отсечка с дължина 10,734 км е ремонтирана при цена на км – 831 хлд. лева, а при друга отсечка с дължина 3,9 км цената на км е на стойност над 1 млн и 300 хлд. лева. При ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа разликата в цената е още по-фрапираща – 830  хлд. на км за един път, а за друг – близо 3 млн. лева. При ценообразуваното от една страна са използвани завишени разходни норми, които не са обосновани, и същевременно липсва ценови анализ. В представените доклади фигурира само общата сума, без да има количествена сметка, съставена от единични цени.

Красноречив пример за необосновано високи цени представлява и ремонтът на пътя Кърджали-Асеновград, при който първоначална е била спряня процедурата поради липса на финансиране(тогава оценено на 28 млн. лева). През януари 2021 г. изпълнението се подновява, този път през ТРП, като в договора вече е посочена почти двойната цена от над 51 млн. лева. Най-скандалното в изпълнението на тази поръчка представлява смяната на водопровод от 6 метра за 1 млн. лева.

Всички тези нарушения, за които българските граждани плащат в милиарди, следва не просто да бъдат изобличавани, но и да се търси наказателна отговорност от длъжностните лица. За целта са сезирани съответните компетентни органи – прокуратура, ДНСК, която трябва да извърши проверки на място за качеството на извършеното строителство и АДФИ, която трябва да осъществява последващ контрол. И най-важното, за да бъдат избегнати подобни практики в бъдеще, необходимо е проверките да предхождат финансирането, защото  както е казвал многократно Асен Василев: „Аз винаги съм искал да бъдат проверени договорите преди да бъдат изплатени”.

Източник: Министерство на финансите

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички