България, за която мечтаем

България от бъдещето

Когато говорим за България и защо се гордеем като българи, обикновено мислим за историята от миналото. Като нация на над 1300 години имаме богата история и славни времена. Гордеем се с битки,  ханове,  царе, гордеем се, че след  500 години робство сме запазили своите език, писменост, религия и култура. 

Днес, когато на запад ни питат „От къде си?”, макар гордо да изправим глава и да заявим България, ние отново изтъкваме минали, а не настоящи постижения. А когато наяве излезе поредният скандал за корупция във властта, тогава срамно навеждаме глава и въздъхваме. 

Трябва да си зададем въпроса, защо, когато става дума за славата на нашата родина, се вглеждаме в миналото, а не в настоящето и най-вече в  бъдещето. Нима настоящето статуково се е възприело като вечно такова? Щеще ли да съществува България, ако българите под турско робство се бяха отказали в първите 12, 30, 60 години? Не можем ли да погледнем към бъдещето така, както те са гледали към Свободата? 

В България, за която мечтаем, ЗДРАВЕТО  е приоритет номер 1, а здравеопазването е изградено от хора и институции, които поставят пациента в центъра на здравната система. Какво означава това? – Означава да върнем лекарите в България, като им предложим дойстойно място за работа, като осигурим материална база и апаратура в лечебните заведения, като им предложим достойно заплащане и възможност за развитие. Това включва осъвременяване и изграждане на болници, в които пациент и медицински персонал се чувстват удобно. Малките болници не бива да бъдат изчезващо звено в медицинската грижа. Напротив именно, когато възстановим и развием потенциала на болниците в малки населени места, ще преодолеем  демографската криза и ще можем да отглеждаме децата си навсякъде, където желаем да живеем. 

Ако през 1905 г. България е имала най-големия брой столетници в света – защо да го няма и сега? Защо да не удължим живота на българина, предлагайки му адекватни медицински грижи? Защо да не развием 10-15 болници, които са специализирани във всички области на медицината. Какъв би бил животът, когато тежките  диaгнози са рядкост, защото профилактичната грижа за всеки българин е на високо ниво?

Профилактиката в името на здравето на човека е тясно свързана и с опазване на ОКОЛНАТА СРЕДА. Природата, с която е надарена България, е изворът, от който можем да черпим добро здраве и щастлив живот. Чистият въздух, бистрата вода, храната, произведена в процес на качествено земеделие са „лекарствата”, от които всички имаме нужда.

В България, за която мечтаем, се грижим за природата така, както се грижим и за собственото си здраве. Не изсичаме горите, а налагаме истински контрол, залесяваме повторно и се борим адекватно с горските пожари. Контролираме производството и анализираме по-добре отделянето на вредни емисии. Формирането на самосъзнание за опазване на околната среда е от изключително значение за разбиране на климатичните промени. Опазването на българската природа е инвестиция в собственото ни здраве и благополучие. Когато пречистим въздуха и водата, ще можем да спортуваме активно, когато пазим и управляваме природните си ресурси, ще имаме плодородна почва и качествено земеделие. Когато живеем енергийно ефективно и не се налага да мислим всеки месец  за битови сметки, тогава ще бъдем свободни  да действаме в посока развитие и растеж.

България за която мечтаем, има съвременна ИКОНОМИКА, в която Министерство на икономиката се грижи за подпомагане и развитие на малкия и среден бизнес. Подсигуряват се прозрачни процедури при кандидатстване за субсидии, координира се дейността на Българската банка за развитие и редица Фондове за подпомагане на бизнеса. Фокус се поставя  върху внедряването на иновации в традиционните индустрии. Това от една страна е предпоставка за отварянето на нови работни места, а от друга повишава производителността и доходите.

В България от бъдещето икономическите стратегии се правят в дългосрочен план. Целта е не само сигурност за собствените бизнеси, но и привличане на чужди инвеститори. Нещо повече, българските специалисти, които имаме в чужбина и които са се доказали с успехите си, могат и трябва да бъдат привлечени в България за един обмен на знания и опит, който да допринесе както за развитието на българската икономика, така и за осъвременяване на образованието и подготовката  на бъдещи кадри.

Икономическият растеж и привличането на нови инвеститори зависят пряко от правосъдието.СПРАВЕДЛИВОСТТА е основополагаща както за развитието на бизнеса, така и за това, дали обикновеният човек се чувства сигурен и защитен, свободен  да упражнява и да търси правата си. 

В България за която мечтаем, първата стъпка по пътя към истинска правова държава е постигането на нулева корупция. Когато за извършване на престъпления се носят последици и  се влиза в затвора, тогава цялата съдебна система ще може да се ползва с обществено доверие. Когато хора по високите етажи на властта, които са нарушили закона и са участвали в злоупотреби, бъдат разследвани, съдени и наказани за своите деяния, тогава всеки човек ще повярва в съдебната система и сам ще има респект към закона

В страни с висок стандарт на живот, в каквато ще се превърне България, съдебната система е така изградена, че не позволява на хора без морал да оперират в нея. Напротив, всяка длъжност се заема от високо квалифицирани кадри с морални качества, които са свободни да решават според закона и чувството си за справедливост. Всеки човек в България трябва да знае, че съдът и прокуратурата  са независими органи, които служат на своята изначална цел – Справедливост. И което е още по-важно, всеки гражданин ще има по-добър, по-лесен и по-бърз достъп до правосъдие.  

Ключът към подсигуряването на добри кадри в сферата на правосъдието, на икономиката, както  и във всяко друго звено на съвременния свят е ОБРАЗОВАНИЕТО. То трябва да се се преобразува, взимайки най-добрите практики от миналото и въвеждайки иновациите на съвремието, за да може българският ученик да учи с удоволствие и без стрес, за да няма нужда да посещава частни уроци още от първи клас.

България за която мечтаем, задоволява нуждата от знания и осигурява добро образование на всички деца във всички региони на страната.  Учителите работят в добра база и са стимулирани да поднасят учебния материал атрактивно. Постоянното осъвременяване както на методите, така и на материала, който се преподава, би било новото правило в сферата на образованието. Това важи особено много за висшето образование, което редовно трябва да се актуализира според най-новите световни проучвания и постижения на науката. Тук особено важна роля играят мултидисциплинарни програми,организирани съвместно с бизнеса, както и включването на студенти в творчески и научни проекти. Защото България от бъдещето знае как да се грижи за своите деца, как да ги образова, как да ги стимулира и поощрява. Тя ще дава възможност на всяко дете да бъде грамотно, да има достъп до качествено образование и да развие своя потенциал. 

Защото Потенциал в България има – потенциал има в природата и в културата, потенциал има в децата, развиващи своите таланти, потенциал има в хората, които са се доказали и се доказват тук и навсякъде по света. 

Защото българите не сме изчезващ народ. Ние сме пръснат народ, изгонен от мафията и некомпетентността.

На всички нас години наред ни бяха отказани нормално здравеопазване, прилични условия на работа, нормален начин на живот.

На всички нас ни бе отнета възможността за развитие и осъществяване на пълния ни потенциал – като индивиди, като творци, като предприемачи, като култура, като общество.

Всичко това приключи. Защото никой вече не спи. Защото хората не са нито слепи, нито глухи, нито глупави. 

Защото никой вече не го е страх – да  си потърси правото да живее по-добре. Защото никога в историята ни страхът не е траел дълго.

Защото всички искаме и можем повече.

Защото всички вярваме и заслужаваме повече.

ЗAЩОТО БЪЛГАРИЯ, ЗА КОЯТО МЕЧТАЕМ, е една свободна държава, в която промяната не просто продължава, а ще се търси винаги – в името на едно по-добро бъдеще!

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички